ManyConsole – pomysł na console application prosto z Nuget

Czasami zdarza się, że musimy dopisać do systemu prostego konsolowego tool’a pozwalającego na wykonanie kilku wybranych funkcjonalności. Czy to jakiś prosty raport tekstowy, sprawdzenie stanu, cokolwiek. Bywa, że z dumą przystępujemy do pisania „od zera”. Czasami mamy już swoje wypracowane rozwiązanie, a czasem ruszamy na poszukiwania. Tym szukającym właśnie wychodzi naprzeciw ManyConsole.

ManyConsole to biblioteka dostępna na nuget pozwalająca w prosty sposób rozwijać i zarządzać aplikacją konsolową. Używa i zależy od parsera NDesk.Options z tym, że główną wartością dodaną jest obsługa wielu komend z różnymi parametrami do czego przyzwyczaił nas git. Automatyczny help jest już wisienką na torcie:).

Zgodnie z instrukcją z GitHub aby użyć wystarczy:

 1. Dodać bibliotekę z nuget
 2. W main wywołać ConsoleCommandDispatcher
 3. Dodać wymagane komendy jako klasy dziedziczące z ConsoleCommand

Wystarczy zerknąć na przykładowy kod żeby zrozumieć co i jak.
W samym main w bazowej implementacji wystarczy nam tylko:

class Program
{
  class Program
  {
    static int Main(string[] args)
    {
      // locate any commands in the assembly (or use an IoC container, or whatever source)
      var commands = GetCommands();

      // then run them.
      return ConsoleCommandDispatcher.DispatchCommand(commands, args, Console.Out);
    }

    public static IEnumerable<ConsoleCommand> GetCommands()
    {
      return ConsoleCommandDispatcher.FindCommandsInSameAssemblyAs(typeof(Program));
    }
  }
}

Mamy więc ConsoleCommandDispatcher dzielnie poszukujący komend w Assembly.
Implementacja przykładowej komendy wygląda następująco:

  public class ExampleCommand : ConsoleCommand
  {
    public ExampleCommand()
    {
      this.IsCommand("Example", "Example implementation of a ManyConsole command-line argument parser Command");

      this.HasOption("b|booleanOption", "Boolean flag option", b => BooleanOption = true);

      // Setting .Options directly is the old way to do this, you may prefer to call the helper
      // method HasOption/HasRequiredOption.
      Options = new OptionSet()
      {
        {"l|list=", "Values to add to list", v => OptionalArgumentList.Add(v)},
        {"r|requiredArguments=", "Optional string argument requiring a value be specified afterwards", s => OptionalArgument1 = s},
        {"o|optionalArgument:", "Optional String argument which is null if no value follow is specified", s => OptionalArgument2 = s ?? "<no argument specified>"}
      };

      this.HasRequiredOption("requiredOption=", "Required string argument also requiring a value.", s => { });
      this.HasOption("anotherOptional=", "Another way to specify optional arguments", s => {});

      HasAdditionalArguments(2, "<Argument1> <Argument2>");
    }

    public string Argument1;
    public string Argument2;
    public string OptionalArgument1;
    public string OptionalArgument2;
    public bool BooleanOption;
    public List<string> OptionalArgumentList = new List<string>();

    public override int Run(string[] remainingArguments)
    {
      Argument1 = remainingArguments[0];
      Argument2 = remainingArguments[1];

      Console.WriteLine(@"Called Example command - Argument1 = ""{0}"" Argument2 = ""{1}"" BooleanOption: {2}", Argument1, Argument2, BooleanOption);

      OptionalArgumentList.ForEach((item) => Console.WriteLine(@"List Item {0} = ""{1}""", OptionalArgumentList.IndexOf(item), item));

      if (BooleanOption)
      {
        throw new Exception("Throwing unhandled exception because BooleanOption is true");
      }

      return 0;
    }
  }

Mam nadzieję, że tym krótkim wpisem zachęcę kogoś do wypróbowania ManyConsole albo przynajmniej zaznaczę obecność tej biblioteki w świadomości użytkowników nuget.

Napisano w .net, Nuget Tagi: , , ,